Contact

Leg al die herinneringen vast!

Voordat ik een datum vast leg vraag ik of je dit formulier wilt invullen zodat ik al je gegevens heb voor de fotoshoot.

Last minute nog een shoot boeken? Let me know. Ik hou altijd ruimte in mijn agenda voor last minute shoots.

Vul jullie gegevens in en jullie horen binnen 24u van mij terug.

Anne heeft een prachtige rapportage dmv een newborn shoot gedaan.
Anne is een leuke en spontane meid, komt met vele ideeën waardoor foto’s persoonlijk worden. Anne heeft ontzettend veel geduld gehad met onze Jules. Er werd niet naar tijd gekeken, kwaliteit en mooie foto’s was haar enige doel. Het kiezen uit de vele mooie foto’s is dan ook ontzettend lastig!

Fam. Baetsen

Meest gestelde vragen:

Staat mijn fotoshoot datum vast door dit formulier in te vullen?

Door dit formulier in te vullen bevestig je je datum.

Krijg ik nog een kleding advies?

Ja na het invullen van mijn boek formulier krijgen jullie een bevestiging en een kleding advies om jullie te helpen.

Hoe lang duurt een fotoshoot?

Gemiddeld 1,5 u. Dit kan altijd iets korter of langer zijn en hiermee hou ik rekening mee in mijn planning. Uitlopen is nooit een probleem.

Kunnen wij zelf de foto’s uitkiezen?

Ik maak een voor selectie die vrij breed is. Hieruit kunnen jullie in een online galerij jullie eigen favorieten uitkiezen die dan verder bewerkt worden naar smaak. Er zit nog altijd 1 bewerkings ronde max. 10 foto’s bij. Extra bewerkingen is mogelijk tegen extra kosten.

Kunnen wij de RAW foto’s krijgen?

Nee, deze foto’s worden niet verkocht en zijn ook niet bruikbaar tenzij je aparte programma’s gebruikt. RAW zijn het bron bestand dus al fotografeer je zelf en lijkt het je leuk om te experimenteren hiermee? Ik lever nooit de RAW bestanden want mijn werk draagt mijn handtekening. Ook mogen er achteraf geen filters of andere bewerkingen worden uitgevoerd op de geleverde foto’s.

Hoe snel ontvang ik de online galerij?

Meestal binnen 1-3 dagen een preview en anders binnen 14 dagen de gehele galerij. Het kan zijn dat dit iets langer duurt maar dit wordt dan nog gecommuniceerd en is vaak i.v.m. drukte.

Volg me op Instagram


Mvr.Ummenthun fotografie

contact formulier mvr.ummenthun

Algemene voorwaarden

versie: 1 Augustus 2021

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Anne Ummenthun, handelend onder de naam: Mvr. Ummenthun.
Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage of afsluiten van een pakket dienst of een abonnement gaat u akkoord met de algemene voorwaarden Mvr. Ummenthun.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf:

Naam: Anne Ummenthun

Website: www.mvrummenthun.com
Telefoon: +31 (0)6 51063304
Kvk: 63049228
BTW: 855071047B01

1.Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Mvr.Ummenthun.


2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.


3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Mvr.Ummenthun worden aangepast.

4. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

5. Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Klant kan 1x kostenloos de fotoshoot verzetten. Daarna wordt er €50 verrekend. Uitzondering hierin zijn: overlijden directe familie/ongeval waarbij bezoek aan het ziekenhuis nodig is.

6. Bij niet komen opdagen zonder contact vanuit de klant uit binnen 30 minuten na aanvang fotoshoot/vooraf afgesproken tijd zal er een bedrag van €100 exc. BTW aan de klant worden verrekend.

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Mvr.Ummenthun is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.


2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Mvr.Ummenthun zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Mvr. Ummenthun deze selectie heeft gemaakt. Mvr.Ummenthun is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Mvr.Ummenthun niet geschikt zijn om te tonen.

3. Na de fotoshoot zullen uiterlijk binnen 30 dagen de foto’s naar de klant worden toegestuurd enkel in JPG/PNG in groot formaat in geen enkel geval worden de RAW bestanden geleverd.  Bij het akkoord gaan van een offerte mogen foto’s uit de fotoshoot/reportage door Mvr.Ummenthun gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor promotie zoals zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, eigen website, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €199,- extra. Het is niet toegestaan de fotobestanden van Mvr.Ummenthun te verkopen voor commercieel gebruik. (Zie Auteursrecht/licentie)

In het geval van een portfolio shoot geldt het volgende wanneer deze toestemming wordt ingetrokken na de shoot of aflevering van de foto’s is het volledige bedrag van de shoot van €499,- incl. BTW verschuldigd. “

3.1 Foto’s mogen door de zakelijke en particuliere klant gebruikt worden voor de volgende (zakelijke) privé doeleinden: Social media (LinkedIn, Instagram, Facebook )zonder naamsvermelding. Buiten deze doeleinden moet er contact worden opgenomen met Mvr.Ummenthun voor een prijsopgave en betaling vooraf.  Zie punt 5.1

4. Mvr.Ummenthun heeft de mogelijkheid foto’s zonder toestemming van het/de model(len)/klant aan een ander (commercieel) bedrijf te verkopen. Bij publicatie in een (online) magazine hoeft er geen toestemming te worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

5. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet tenzij dit anders is vastgelegd.

5.1Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden/filter plaatsen. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming. Hierbij zal dit betreffende (commerciële) bedrijf direct contact op moeten nemen met Mvr. Ummenthun voor een prijsopgave en betaling voordat zij gebruik mogen van de foto’s. (zie auteursrecht en licentie)

5.2 Aanpassingen worden gedaan voor levering van de foto’s. Na oplevering in de online galerij kan de klant zijn of haar favorieten uitkiezen en hierbij notities achterlaten voor eventuele aanpassingen met een maximum van 20 notities. Hieronder vallen alleen de foto’s die ook daadwerkelijk zullen worden aangekocht. Zijn de foto’s eenmaal geleverd en de factuur betaald en er is vraag naar extra bewerking dan zijn hiervoor extra kosten. Dit valt onder meerwerk. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt hiervoor een passende prijs bepaald.

5.3. Foto’s blijven ten alle tijde bewaard maar voor publicatie of nieuwe afdrukken zal na betaling en oplevering van de foto’s opnieuw betaald moeten worden.

4.Betalingen

1. De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot wordt binnen 14 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald. Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een herhaling van de fotoshoot mogelijk is.
2. Door een akkoord te geven over een offerte/digitaal een shoot te boeken via formulier geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mvr. Ummenthun, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 9,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 45 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product/dienst verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Maximale levertijd is 30 dagen.
5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

6. Bij spoed oplevering binnen 24u komen er extra kosten bij a €100 excl. BTW.

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

7. Schade aan eigendommen van de fotograaf worden volledig verhaald op de klant en deze zal de nieuw prijs van de producten moeten voldoen.

6.Technische problemen

Mvr.Ummentun zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met 2 camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Mvr.Ummenthun schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
Mvr.Ummenthun is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is Mvr.Ummenthun niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Mvr.Ummenthun. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.


2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Mvr.Ummenthun. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Mvr.Ummenthun.


3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Mvr.Ummenthun (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Mvr.Ummenthun kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard/auto/product/bedrijf ect verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.


5. Op alle foto’s van Mvr.Ummenthun rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mvr.Ummenthun. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.


6. Mvr.Ummenthun mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Mvr.Ummenthun is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.


7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Mvr.Ummenthun wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, buiten de afgesproken doeleinden neem dan vooraf contact op met Mvr.Ummenthun. Er zal een passende vergoeding worden besproken.


8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie buiten de afgesproken doeleinden dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Mvr.Ummenthun ” of “Foto: http://www.mvrummenthun.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.


9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.


10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Mvr.Ummenthun fotografie.


11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 1000 bij 1000 pixels.


12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Mvr.Ummenthun nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Mvr.Ummenthun dan ook.


13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Mvr.Ummenthun . Bij inbreuk komt Mvr.Ummenthun een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 5 maal de door Mvr.Ummenthun gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 1000,-. Dit houdt dus in dat uw fotografisch werk van Mvr.Ummethun niet kunt doorgeven/afgeven aan uw leveranciers van producten als deze producten zijn gebruikt in een van de fotografische werken.

  • 8. Licenties
  • 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Mvr.Ummenthun is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  • 2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
  • 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
  • 4. Indien door Mvr.Ummenthun toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.                                                                                                                                       
  • 5. Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik. Dus zelf een foto af laten drukken voor aan de muur buiten de fotograaf om. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijkingen op prints die niet door fotograaf geleverd zijn.
  • 6. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

  • 7. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email binnen 10 dagen na oplevering van de foto’s aangeven hier bezwaar tegen te maken. Mits klant aangeeft i.v.m. de foto’s niet te willen laten gebruiken voor promotie doeleinden en klant gebruikt foto’s zelf wel op social media/promotie (winwedstrijden, bedrijven ect) zonder licentie overeenkomst/goedkeuring dan zal er een factuur worden na gestuurd met het bedrag van €450 excl. BTW.
  • 8. Gebruikt de klant de foto’s door middel van printscreen/kopie/ foto van scherm af vanuit de online galerij voor betaling en/of levering van de foto’s dan zal er een extra bedrag worden gefactureerd a €195 excl. BTW naar de klant toe.

  • 9. De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen na betaling van de factuur. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door ‘Mvr.Ummenthun/Anne Ummenthun”, optie is vermelding van de website: www.mvrummenthun.com

9.Privacy en persoonsgegevens

Mvr.Ummenthun zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien het bruidspaar/model dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled.

10.Disclaimer

Mvr.Ummenthun is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Mvr.Ummenthun geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Mvr.Ummenthun en haar personeel. Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Mvr.Ummenthun het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.