Contact

Leg al die herinneringen vast! Lets collect all those memories

Nederlands

English

Actuele agenda

Mvr.Ummenthun, anne ummenthun, contact formulier, vragen en antwoorden, fotoshoot boeken, fotograaf horst

Vul jullie gegevens in en jullie horen binnen 24u van mij terug. Please fill in your contact information and question and you will hear back from me within 24H.

Anne heeft een prachtige rapportage dmv een newborn shoot gedaan.
Anne is een leuke en spontane meid, komt met vele ideeën waardoor foto’s persoonlijk worden. Anne heeft ontzettend veel geduld gehad met onze Jules. Er werd niet naar tijd gekeken, kwaliteit en mooie foto’s was haar enige doel. Het kiezen uit de vele mooie foto’s is dan ook ontzettend lastig!

Fam. Baetsen

Mvr.Ummenthun fotografie

Anne Ummenthun

Nusseleinstraat 10, 5966 NJ America

anne@ummenthun.nl

+31651063304

Mvr.Ummenthun Instagram:

fotoshoot limburg belgië, familie fotoshoot limburg, fotograaf limburg, fotoshoot zuid limburg, fotograaf noord limburg, susan fotografie, fotoshoot gezin horst, horst aan de maas


contact formulier mvr.ummenthun
fotoshoot limburg belgië, familie fotoshoot limburg, fotograaf limburg, fotoshoot zuid limburg, fotograaf noord limburg, susan fotografie, fotoshoot gezin horst, horst aan de maas

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

versie: 1 Augustus 2021

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle vormen van fotografie door Anne Ummenthun, handelend onder de naam: Mvr.
Ummenthun.
Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage of afsluiten
van een pakket od dienst of een abonnement gaat u akkoord met de algemene
voorwaarden van Mvr. Ummenthun.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf:

Naam: Anne Ummenthun

Website: www.mvrummenthun.com
Telefoon: +31 (0)6 51063304
Kvk: 63049228
BTW: 855071047B01

1.Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
producten en diensten van Mvr.Ummenthun.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend)
akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt
u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Mvr.Ummenthun
worden aangepast.

4. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de
fotoshoot. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft
tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een
fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

5. Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de
fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer
donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit
wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Klant kan 1x kosteloos
de fotoshoot verzetten. Daarna wordt er €50 verrekend. Uitzondering hierin
zijn: overlijden directe familie/ongeval waarbij bezoek aan het ziekenhuis
nodig is.

6. Bij niet komen opdagen zonder contact vanuit de klant uit
binnen 30 minuten na aanvang fotoshoot/vooraf afgesproken tijd zal er een
bedrag van €100 exc. BTW aan de klant worden verrekend.

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van
deze fotograaf u aanspreekt, Mvr.Ummenthun is vrij haar artistieke kennis en
inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt.
Mvr.Ummenthun zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s,
zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage
is pas compleet nadat Mvr. Ummenthun deze selectie heeft gemaakt. Mvr.Ummenthun
is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s
niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die
volgens Mvr.Ummenthun niet geschikt zijn om te tonen.

2.1 Mvr.Ummenthun is er niet voor verantwoordelijk dat de
klanten lachend op de foto staan. Als personen niet wensen mee te werken dan
zal er geen druk vanuit Mvr.Ummenthun zijn om dit wel te doen. Enkel het
verzoek.

3. Na de fotoshoot zullen uiterlijk binnen 30 dagen de
foto’s naar de klant worden toegestuurd enkel in JPG/PNG in groot formaat in
geen enkel geval worden de RAW bestanden geleverd.  Bij het akkoord gaan
van een offerte mogen foto’s uit de fotoshoot/reportage door Mvr.Ummenthun
gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals
portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor promotie zoals zakelijke
en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, eigen website, nieuwsbrief,
sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en
eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet
online terugzien kan dit overlegd worden. Het is niet toegestaan de
fotobestanden van Mvr.Ummenthun te verkopen voor commercieel gebruik. (Zie
Auteursrecht/licentie)

In het geval van een portfolio shoot geldt het volgende
wanneer deze toestemming wordt ingetrokken na de shoot of aflevering van de
foto’s is het volledige bedrag van de shoot van €499,- incl. BTW verschuldigd.

3.1 Foto’s mogen door de zakelijke en particuliere klant
gebruikt worden voor de volgende (zakelijke) privédoeleinden: Social media
(LinkedIn, Instagram, Facebook) zonder naamsvermelding en afdrukken voor prive
gebruik. Buiten deze doeleinden moet er contact worden opgenomen met
Mvr.Ummenthun voor een prijsopgave en betaling vooraf.  Zie punt 5.1

4. Mvr.Ummenthun heeft de mogelijkheid foto’s zonder
toestemming van het/de model(len)/klant aan een ander (commercieel) bedrijf te
verkopen. Bij publicatie in een (online) magazine hoeft er geen toestemming te
worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

5. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle
foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding
te gebruiken bij publicatie op sociale mediakanalen of elders op internet
tenzij dit anders is vastgelegd.

5.1Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet
toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden/filter plaatsen. Het is voor de
ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële)
bedrijven zonder toestemming. Hierbij zal dit betreffende (commerciële) bedrijf
direct contact op moeten nemen met Mvr. Ummenthun voor een prijsopgave en
betaling voordat zij gebruik mogen van de foto’s. (zie auteursrecht en
licentie)

5.2 Aanpassingen worden gedaan voor levering van de foto’s.
Na oplevering in de online galerij kan de klant zijn of haar favorieten
uitkiezen en hierbij notities achterlaten voor eventuele aanpassingen met een
maximum van 20 notities. Hieronder vallen alleen de foto’s die ook
daadwerkelijk zullen worden aangekocht. Zijn de foto’s eenmaal geleverd en de
factuur betaald en er is vraag naar extra bewerking dan zijn hiervoor extra
kosten. Dit valt onder meerwerk. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt
hiervoor een passende prijs bepaald.

5.3. Foto’s blijven ten alle tijde bewaard maar voor
publicatie of nieuwe afdrukken zal na betaling en oplevering van de foto’s
opnieuw betaald moeten worden.

4.Betalingen

1. De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot
wordt binnen 14 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant
ontvangt de foto’s nadat er betaald. Bij klachten kan er contact met de
fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een herhaling van de
fotoshoot mogelijk is.
2. Door een akkoord te geven over een offerte/digitaal een shoot te boeken via (contact)formulier
/mail geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze
voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mvr. Ummenthun, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders
overeengekomen. Als u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan
heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met €
9,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 45
dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in
gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product/dienst verschillen. U kunt indien gewenst de
geschatte levertijd opvragen. Maximale levertijd is 30 dagen.
5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is
teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

6. Bij spoed oplevering binnen 24u komen er extra kosten bij
a €100 excl. BTW.

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de
fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

1.1 Er wordt geen korting gegeven. Als er i.v.m. klachten
geen nieuwe shoot kan plaatsvinden omdat klant dit niet wil. Dan komen de
foto’s in de kluis te liggen zonder ooit gebruikt te worden door fotograaf of
klant. Als een van beide partijen dit wel doet dan moet de partij die de foto’s
gebruikt de andere partij €500 betalen.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal
er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te
bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen
een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf,
in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor
uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in
de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen
risico.

7. Schade aan eigendommen van de fotograaf worden volledig
verhaald op de klant en deze zal de nieuwprijs van de producten moeten voldoen.

6.Technische problemen

Mvr.Ummenthun zal alle redelijke maatregelen treffen om de
risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de
professionele apparatuur van Nikon met 2 camera’s en diverse lenzen in het
hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur.
Mvr.Ummenthun schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee
geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
Mvr.Ummenthun is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle
fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte
opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen
op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is Mvr.Ummenthun niet aansprakelijk voor eventueel
geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld
bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is
iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de
fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit
van Mvr.Ummenthun. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan
altijd vooraf contact met ons op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Mvr.Ummenthun. U koopt
een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een
foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande
schriftelijke toestemming vragen aan Mvr.Ummenthun.

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een
schriftelijke overeenkomst met Mvr.Ummenthun (Licentie), deze moet u op ieder
verzoek van Mvr.Ummenthun kunnen tonen.

4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet
overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard/auto/product/bedrijf ect verkoopt,
heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf
ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

5. Op alle foto’s van Mvr.Ummenthun rusten auteursrechten. Het is daarom niet
toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Mvr.Ummenthun. Ook digitale bestanden zijn
auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet
voor publicatie.

6. Mvr.Ummenthun mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken,
verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële
als commerciële doeleinden. Mvr.Ummenthun is niet verplicht dit te melden aan
de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen
van aankomende publicaties.

7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Mvr.Ummenthun wilt gebruiken voor
publicaties van welke aard dan ook, buiten de afgesproken doeleinden neem dan
vooraf contact op met Mvr.Ummenthun. Er zal een passende vergoeding worden
besproken.

8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie buiten de afgesproken
doeleinden dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Mvr.Ummenthun
” of “Foto: http://www.mvrummenthun.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde
komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag
verschuldigd aan publicatie rechten.

9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder
kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen
toekomen.

10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u
deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor
hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt
niet tot het verlies van enig recht van Mvr.Ummenthun fotografie.

11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorgdragen dat
de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet
groter zijn dan 1000 bij 1000 pixels.

12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Mvr.Ummenthun nog niet
voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting
voortvloeiende uit welke overeenkomst met Mvr.Ummenthun dan ook.

13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Mvr.Ummenthun. Bij inbreuk
komt Mvr.Ummenthun een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 5 maal de door
Mvr.Ummenthun gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van
gebruik met een minimum van € 1000,-. Dit houdt dus in dat uw fotografisch werk
van Mvr.Ummethun niet kunt doorgeven/afgeven aan uw leveranciers van producten
als deze producten zijn gebruikt in een van de fotografische werken. (bijv.
bloemist voor bruids bouquet)

14. Gebruikt de klant de foto’s door middel van
printscreen/kopie/ foto van scherm af vanuit de online galerij voor betaling
en/of levering van de foto’s dan zal er een extra bedrag worden gefactureerd a
€195 excl. BTW naar de klant toe.

 • 8.
  Licenties
 • 1.
  Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij
  wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een
  licentie zoals die naar aard en omvang door Mvr.Ummenthun is omschreven in
  de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 • 2.
  Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat
  dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde
  vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het
  aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben
  bedoeld.
 • 3.
  Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of
  omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden
  geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan
  wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs
  voortvloeien.
 • 4.
  Indien door Mvr.Ummenthun toestemming is gegeven voor elektronische of
  andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt
  na diens uitdrukkelijke schriftelijke
  goedkeuring.                                                                                                                                      
 • 5.
  Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor
  eigen (privé) gebruik. Dus zelf een foto af laten drukken voor aan de muur
  buiten de fotograaf om. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor
  afwijkingen op prints die niet door fotograaf geleverd zijn.
 • 6. Het
  is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder
  nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • 7. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de
  gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio,
  social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email
  binnen 10 dagen na oplevering van de foto’s aangeven hier bezwaar tegen te
  maken. Mits klant aangeeft i.v.m. de foto’s niet te willen laten gebruiken
  voor promotie doeleinden en klant gebruikt foto’s zelf wel op social
  media/promotie (winwedstrijden, bedrijven ect) zonder licentie
  overeenkomst/goedkeuring dan zal er een factuur worden na gestuurd met het
  bedrag van €450 excl. BTW.
 • 8.
  Gebruikt de klant de foto’s door middel van printscreen/kopie/ foto van
  scherm af vanuit de online galerij voor betaling en/of levering van de
  foto’s dan zal er een extra bedrag worden gefactureerd a €195 excl. BTW
  naar de klant toe.
 • 9. De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen na
  betaling van de factuur. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden:
  “Foto’s gemaakt door ‘Mvr.Ummenthun/Anne Ummenthun”, optie is vermelding
  van de website: www.mvrummenthun.com

9.Privacy en persoonsgegevens

Mvr.Ummenthun zal in geen geval persoonlijke gegevens
(email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken. Een kopie
afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een
vervangende fotograaf.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor
het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website
bij portfolio of blog en/of reclamemateriaal. Indien het bruidspaar/model dit
wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het
blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de
namen van de klant wordt gegoogled.

10. Aanvullende informatie
betreft fotografie langer dan 2u/bruidsfotografie/op locatie een gehele dag
beschikbaar zijn.

Bij reportages langer dan 2 uur zal er voor de fotograaf
voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de
avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden
gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten met in iedere geval
een hoeveelheid groenten.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie
etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft/locatieshoot nogmaals
doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

Mvr.Ummenthun is niet aansprakelijk voor het feit dat niet
iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien
dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf
kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.

Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in
uw album.

Bij het boeken van een overnachting wordt deze geboekt door
de fotograaf en zullen de kosten worden doorberekend aan de klant.

Disclaimer

Mvr.Ummenthun
is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden.
Mvr.Ummenthun geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar
diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat
voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde
aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Mvr.Ummenthun
en haar personeel.